آگهی مزایده فروش زمین در شهر جدید علوی

آگهي فراخوان فروش اراضی  واقع در شهر جديد علوي شركت عمران شهر جديد علوي در نظر دارد اراضی زير واقع در شهر جديد علوي از طريق فراخوان فروش واگذار نمايد . ردیف قطعه بلوک مساحت کاربری قیمت پایه30%نقداقساط48ماهه ضمانت شرکت در فراخوان 1 20 2 335.35 مسکونی 1,124,658,196 56,232,910 2 4 [...]