بهره برداری از درمانگاه شبانه روزی و دندانپزشکی و اتمام پروژه کلانتری شهر علوی و آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در شهر جدید علوی و ٧ پروژه مهم و کلیدی دیگر دکتر علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و سرپرست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و هیأت همراه در بازدید صبح امروز از محل جانمایی شهرک جدید ساحلی در ساحل شرقی بندرعباس و سپس از افتتاح دو پروژه شامل درمانگاه شبانه روزی و اتمام پروژه عمرانی کلانتری شهر علوی و نیز آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در شهر علوی و ٨ پروژه دیگر شرکت نمود . به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی ٨ پروژه کلیدی که کلنگ آن توسط دکتر جعفری به زمین زده شد به شرح ذیل می باشد : ١ – آغاز عملیات اجرایی آسفالت ورودی شهر علوی ٢ – آغاز عملیات اجرایی آسفالت مسیر دسترسی شهر علوی به تونل ٣ – آغازعملیات اجرایی آماده سازی ٣٧ هکتاری محل واگذاری به شرکت ستاره نفت خلیج فارس ۴ – آغاز عملیات اجرایی کارگاه تولید بتن ۵ – آغاز عملیات اجرایی جایگاه سوخت ۶ – آغاز عملیات اجرایی مجتمع تجاری ٧ – آغاز عملیات اجرایی خاک برداری مسیر خروجی تونل به صنایع غرب بندرعباس و بندر شهید رجایی ٨ – پروژه مشارکتی ۴١ هکتاری با سرمایه گذاری شرکت یاکند خاک و پیشرفت فیزیکی بالای ۶٠٪

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20552
کد خبر
20552