پرسش‌های متداول

پرسش‌های متداول
پرسش‌های متداول1398/2/29 13:07:15

پرسش های متداول

نحوه واگذاری زمین مسکونی و باغشهر به چه صورت میباشد ؟1400/5/3 6:46:13

مطابق قوانین و مقررات مربوطه,هرگونه واگذاری صرفا از طریق آگهی مزایده عمومی انجام پذیر است.

مسکن مهر جدید انجام میشود ؟1399/5/7 13:06:57

مجوز ساخت تعدادی واحد در قالب طرح ملی مسکن گرفته شده است زمان ثبت نام اطلاع رسانی میگردد.

فاصله شهر جدید علوی تا بندرعباس چند کیلومتر میباشد ؟1399/5/7 12:50:23

فاصله از مسیر فعلی 45 ولی با راه اندازی مسیر دسترسی به بندر شهید رجایی مسیر نزدیکتر میشود.

پروژه های شهر جدید علوی در سال 99؟1399/5/7 12:58:02

1- تونل دسترسی به صنایع غرب و بندرشهیدرجایی

2- راه دسترسی به صنایع غرب و بندرشهیدرجایی

3- احداث بلوار ورودی شهر

4- راه اندازی درمانگاه شبانه روزی

5- احداث کلانتری

آیا بعد از فوت متقاضی امتیاز مسکن مهر باطل میشود ؟1400/5/3 6:51:31

خیر ، امتیاز مسکن مهر به ورثه منتقل میشود.

پرسیدن سوال جدید

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content