نخستین نظرسنجی اینترنتی سراسری از شهروندان شهرهای جدید با هدف اخذ نظرات و لحاظ آن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی در شهرهای مذکور انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید با توجه به ضرورت اخذ نظرات شهروندان شهرهای جدید و لحاظ نمودن دیدگاه های آنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی شهرهای جدید کشور ، دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید پرسشنامه اینترنتی تهیه و تدوین نموده است .
در این پرسشنامه به نیاز سنجی اولویت های عمرانی شهرها بر اساس نیازشهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی آنها و مسائل و مشکلات موجود در شهر جدید طی 43 سوال تستی – تشریحی به جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری مشارکتی پرداخته شده است.
در این راستا مقرر شد شرکت های عمران شهرهای جدید کارگروه اجرایی انجام نظرسنجی با ریاست مدیر عامل شرکت و دبیری عضو هیئت مدیره مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل و به شهروندان عزیز شهرهای جدید کشور جهت شرکت در پرسشنامه اطلاع رسانی شود.
لازم به ذکر است شهروندان شهرهای جدید از روز دوشنبه مورخ 20/5/1399 تا تاریخ 30/5/ 1399 می توانند جهت ثبت نظرات خود با مراجعه به آدرس https://survey.porsline.ir/s/01DXGS8 در این طرح سراسری شرکت کنند .

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=19976
کد خبر
19976