شهر جدید علوی؛

شهرجدید علوی در فاصله 40کیلومتری شمال غربی بندرعباس و در منطقه کشار واقع شده است. محدوده تملک شده توسط شرک عمران شهر حدید علوی 3000 هکتار است که طرح جامع برای 1000 هکتار از این محدوده تهیه شده است در شعاع 20 کیلومتری شهر حدید علوی بندر شهید رجایی و بسیاری از صنایع غرب بندرعباس اعم از آلمینیوم ، صنایع فولاد، پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس ، نیروگاه سیکل ترکیبی قرار گرفته است .