مهندس نستور درخشنده پور

رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس درخشنده پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید علوی است.

شماره تماس: ۹۶-۳۶۸۶۱۰۹۰-۰۳۱

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی

گالری تصاویر