معرفی شرکت

نام شرکت :شرکت عمران شهر جدید علوی

نوع و زمینه فعالیت:

تهیه و اجرای طرح های شهرسازی، معماری، نقشه کشی تفکیکی، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمان های لازم برای ایجاد شهر جدید در زمینه های تامین شده و یا از طریق خریداری، تملک، اجاره و صلح حقوق بر اساس آیین نامه های مصوب مجمع عمومی و همچنین تهیه و اجرای طرح های سیویل، تاسیسات و تسهیلات شهری و رفاهی و خدمات بازرگانی و غیره . اجرای طرح مسکن مهر به دستور ریاست محترم جمهوری . حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به شرکت در محدوده شهر جدید

دفتر مرکزی:
بندرعباس. منطقه کشار. شهر جدید علوی
کد پستی: ۷۹۳۴۴۹۱۲۹۱
تلفن:۵ و ۴ و ۳۳۲۴۸۰۰۲-۰۷۶
فکس: ۳۳۲۴۸۰۰۹-۰۷۶

ایمیل: info@alavi.ntdc.ir

گالری تصاویر