مزایای اخذ سند عرصه در مسکن مهر شهر جدید صدرا

شرکت عمران شهر جدید علوی، در این طرح علاوه بر تعیین قیمت مناسب توسط کارشناسان رسمی دادگستری، تسهیلات و تخفیفات ویژه‌ای هم توسط شرکت عمران ارائه‌شده تا متقاضیان بتوانند مالک اصلی عرصه و اعیانی با هم بوده و ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، امکان نقل ‌و انتقال قطعی نیز داشته باشند.

مراحل دریافت سند عرصه ( زمین ) مسکن مهر:

جهت دریافت سند عرصه (زمین) در مسکن مهر شهر جدید علوی در صورتی که مالک اولیه هستید به همراه کارت شناسایی به مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید علوی مراجعه کنید.
اگر مالک اول نیستید( معاملات ثانویه):
حتما باید وکالتنامه تایید شده و نقل و انتقال انجام شده باشد.
محاسبه عرصه مسکن مهر به صورت نقدی یا نقدی و اقساط:
درصورت پرداخت به صورت نقدی به متقاضی ۳۰ درصد تخفیف داده می شود و مابقی را به صورت نقدی پرداخت میکند.

درصورت پرداخت به صورت نقد و اقساط، متقاضی ۳۰ درصد را نقدی و ۷۰ درصد مابقی را به صورت اقساط ۵ ساله پرداخت می نماید.

بعد از انجام مراحل بالا برای متقاضی مسکن مهر قرارداد صادر می شود.
قرار داد صادر شده به واحد املاک ارسال شده و آنجا متراژ و مشخصات واحد مورد نظر بررسی و تایید می گردد.
بعد از تایید واحد املاک، قرارداد مورد نظر به واحد حقوقی و مالی ارسال شده و تایید می گردد.
در صورت تایید قرارداد توسط واحد حقوقی، با مالک جهت امضاء قرارداد تماس گرفته شده و پس از امضای توسط متقاضی، قرارداد مورد تایید و امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید علوی قرار می گیرد.
در پایان دبیر خانه آن را ثبت کرده و قرار داد به متقاضی تحویل می گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=19753
کد خبر
19753