به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری جهت کاهش مراجعات حضوری شرکت عمران شهرهای جدید اقدام به راه اندازی

به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهای اداری جهت کاهش مراجعات حضوری شرکت عمران شهرهای جدید اقدام به راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک مسکن شهرهای جدید نموده که متقاضیان از این پس میتوانند با مراجعه به این سامانه و وارد کردن مشخصات مورد نیاز نوع درخواست را بدون نیاز حضوری ثبت و پیگیری کنند .

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=19883
کد خبر
19883