بازدید مهندس درخشنده پور مدیرعامل محترم شرکت عمران شهر جدید علوی به همراه مهندس رئیسی مدیر دفتر فنی شرکت از فرایند احداث پاسگاه انتظامی شهر جدید علوی

به گزارش روابط عمومی شهر جدید علوی به نقل از مهندس درخشنده پور ساختمان اداری پاسگاه انتظامی 85 درصد و محوطه  65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پایان پروژه خردادماه 1400 برآورد گردیده است.

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20212
کد خبر
20212