در مورخ 1399/5/15 جناب سزهنگ علی بخشی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بندر خمیر به همراه جناب سرهنگ گودرزی رِئیس پلیس پیشگیری شهرستان از پروژه پاسگاه انتظامی این شهر بازدید نمودند . پیرو بازدید بعمل آمده جلسه ای با حضور مهندس درخشنده پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید علوی  و مهندس رضائی عضو هیئت مدیره با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان در راستای تکمیل سریعتر پروژه پاسگاه انتظامی و صدور مجوزهای لازم از سوی ناجا مورد توجه قرار گرفت .

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=19959
کد خبر
19959