انجام پروژه 40 هکتاری مشارکتی شهر جدید علوی با کارفرمائی شرکت عمران شهر جدید علوی و توسط شرکت یاکند خاک در حال اجرا می باشد . به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی و به نقل از مهندس درخشنده پور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید علوی مدت انجام این پروژه 30 ماه و بصورت مشارکتی به پیمانکار مربوطه واگذار گردیده است ، که پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر 30% و پایان پروژه خرداد ماه سال 1400 بر آورد گردیده است .

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20061
کد خبر
20061