برای پیشگیری از هرگونه فساد و تخلفات سازمانی با شماره های بازرسی کل استان هرمزگان 33610463 076

حراست کل ۳۱ – ۳۳۶۱۰۵۳۰ – ۰۷۶

تماس حاصل فرمایید.

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20276
کد خبر
20276