عملیات اجرایی 2506 واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدیدعلوی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید علوی از مجموع 100 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن که عملیات آنها آغاز گردیده است سهم شهر جدید علوی 2506 واحد است که هم اینک عملیات پی کنی و اجرای فونداسیون 400 واحد آن در دست انجام می باشد .

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20582
کد خبر
20582